logo Energie Coach NOP

Subsidie & leningen

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen en investeringen in duurzame energie, kunnen er landelijk, provinciaal of vanuit de gemeente subsidies, leningen of andere regelingen beschikbaar zijn. 
Een handige website die per woonplaats aangeeft wat de mogelijkheden zijn, is de Energiesubsidiewijzer.
De Energiecoach Noordoostpolder heeft belangrijkste subsidiemogelijkheden voor jou op een rijtje gezet.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Ga jij in je huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 'Subsidie energiebesparing eigen huis' aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Je kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementeigenaren en verenigingen van eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling.

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met deze subsidie kan je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Voor wie?

De regeling is voor zowel particulieren als ondernemers.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Voor wie?
Bedrijven en (non-profit) instellingen.

Top <h4>energiecoachnop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/energie-besparen">Energie besparen</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/energie-opwekken">Energie opwekken</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/subsidie-en-leningen">Subsidie & leningen</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>