logo Energie Coach NOP

Energie opwekken

Zelf energie opwekken
Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst allemaal zelf, thuis, onze eigen energie kunnen opwekken? Het lijkt een toekomstdroom, maar het is dichterbij dan wij denken. Woningen met PV panelen zijn inmiddels ook in de Noordoostpolder een vertrouwd straatbeeld geworden en de warmtepomp is al geen vreemd apparaat meer. De Energiecoach Noordoostpolder adviseert om de juiste keuze te maken.

Welke energiebronnen zijn er?

Er zijn twee soorten energiebronnen, de traditionele en de duurzame. Onder de traditionele vallen de fossiele bronnen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Om met traditionele bronnen energie te produceren komt veel CO2 vrij in tegenstelling tot de duurzame bronnen. Duurzame bronnen zijn de zon, wind, aardwarmte, waterkracht, biomassa en warmtekracht, deze bronnen zijn onuitputtelijk.

Hoe kunnen wij gebruik maken van duurzame
energiebronnen?
Energie opwekken met behiulp van de zon kan met PV-panelen en is verreweg de meest populaire vorm van zelf energie opwekken. Zonnepanelen worden steeds goedkoper en efficienter. Daarnaast zijn panelen ook steeds goedkoper en eenvoudiger te installeren en te onderhouden. Dat alles zorgt ervoor dat, zeker particulieren, kiezen voor zonnepanelen.


Nederland is als vlak land zeer geschikt voor opwekking van energie uit windkracht. Je kent wel de grote windturbines op plekken langs de snelweg. Maar er zijn ook kleine windmolens voor particulieren waarmee je zelf energie uit wind kan opwekken.

 

Aardwarmte gebruiken om zelf energie te produceren is duurzaam en efficiënt. Geothermie, zoals aardwarmte ook wel wordt genoemd, kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming of koeling van een woning of kantoor. De meest bekende manier om gebruik te maken van aardwarmte is met behulp van een warmte-pompinstallatie.

Top <h4>energiecoachnop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/home">Home</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/energie-besparen">Energie besparen</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/energie-opwekken">Energie opwekken</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/subsidie-en-leningen">Subsidie & leningen</a></li> <li><a href="http://www.energiecoachnop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>